EPUB Die Antwort kennt nur der Wind By Johannes Mario Simmel – dugisits.co.za


  • Paperback
  • 512
  • Die Antwort kennt nur der Wind
  • Johannes Mario Simmel
  • German
  • 08 October 2020
  • 9783426004814

Johannes Mario Simmel » 2 Summary

Die Antwort kennt nur der Wind Summary ☆ 102 Johannes Mario Simmel » 2 Summary Download á PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free » Johannes Mario Simmel In Schicksal ebenso vorgezeichnet wie das der jungen Malerin Angela Delpierre der Lucas in Cannes begegnet Rätselhaftes und Unheimliches aber auch das Wunder der übermächtigen Liebe zweier Menschen geschieht in der par This is one of the worst books I ve ever read It s an ailing middle aged man s creepy fantasy masuerading as a mystery novel The mystery is boring and almost a secondary plotline to the love story between an ailing old man who didn t take care of himself and now has heart trouble from smoking and a beautiful young woman whose sole purpose in the story is to tell the man how much she loves him The protagonist is a terrible person who cheats on his wife several times before falling in love with the much younger woman lies to both his wife and his mistress abuses his mistress at which point she kicks him out of her house and then apologizes for her behavior the next day and blackmails someone for money spoiler alert I had trouble getting through this book because the main character was such a hateable man posing as a hero The Phantom Limb Phenomenon A Medical Folkloric and Historical Studytexts and translations of 10th to 20th century accounts of the miraculous restoration of lost body parts begegnet Rätselhaftes und Unheimliches aber auch das Wunder der übermächtigen Liebe zweier Menschen geschieht in der par This is one of the worst Gat Noir per duplicat! (Miraculous [Prodigiosa Ladybug]. Còmic) books I ve ever read It s an ailing middle aged man s creepy fantasy masuerading as a mystery novel The mystery is SECUESTRO DE LA SRTA PACMAN EL boring and almost a secondary plotline to the love story Batu 3 between an ailing old man who didn t take care of himself and now has heart trouble from smoking and a Der Erdbeerpflücker beautiful young woman whose sole purpose in the story is to tell the man how much she loves him The protagonist is a terrible person who cheats on his wife several times O Mar Por Cima before falling in love with the much younger woman lies to Legend of the Gilded Saber (Accidental Detectives) both his wife and his mistress abuses his mistress at which point she kicks him out of her house and then apologizes for her Los cuentos de Peppa (Peppa Pig. Primeras lecturas) behavior the next day and Empire State of Slime The Zombie Chasers #4 blackmails someone for money spoiler alert I had trouble getting through this Duelo de musculitos (Serie ¡Gol! 26) book Realidad aumentada because the main character was such a hateable man posing as a hero

Download á PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free » Johannes Mario Simmel

Die Antwort kennt nur der Wind

Die Antwort kennt nur der Wind Summary ☆ 102 Johannes Mario Simmel » 2 Summary Download á PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free » Johannes Mario Simmel Adiesisch schönen Landschaft der Côte d'Azur zwei Liebende und ein halbes Dutzend der Mächtigsten dieser Erde sind verstrickt in ein Netzwerk von Leidenschaft und Verbrechen aus dem es keinen Ausweg mehr zu geben schei SPARE TIME larga lecturaFui y volv muchos a os con este libro porue es largo y por momentos se vuelve denso pero tiene un hilo de misterio muy interesante con mix de seducci n ue a mitad te lleva sin darnos cuenta hasta el final Recomendable si est s con tiempo de sobra no es para lectura r pida ni lectura en el colectivo

Read & download Die Antwort kennt nur der Wind

Die Antwort kennt nur der Wind Summary ☆ 102 Johannes Mario Simmel » 2 Summary Download á PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free » Johannes Mario Simmel Die Jacht eines deutschen Bankiers fliegt in die Luft Robert Lucas Angestellter der Gesellschaft bei der die Jacht versichert war wird losgeschickt um Licht in das Dunkel dieser Katastrophe zu bringen Damit bereits ist se Johannes Mario Simmel austrijski autor koji se ovoga puta na ao na mojoj itala koj listi sa svojim romanom Odgovor zna samo vjetar Roman je poslu io kao alternativa bezuspje nom traganju za Simelovom pri om pod nazivom Klaunovi donije e suze koja moram priznati nosi prili no jezovit naziv i samim time povla i intrigantna pitanja i poveznice koja se kriju pod njenim nazivom Simmel kao pisac i kreator prije itanja ovoga romana za mene bio je apsolutna nepoznanica ali nakon itanja prepoznajem njegove vrhunske kvalitete premda smatram da ima dosta vrijednijih uradaka za ponuditi kao to je recimo Jimmy se pribli iva dugi ili Mo e i bez kavijara u pitanju su lude smione pustolovine i isku ani kuvarski recepti tajnog agenta protiv vlastite volje Thomasa Lievena No vratimo se sada na Simmelov pozama ni roman o kome sam po eo pisati a ije je originalno ime Die antwort kennt nur der wind Odgovor zna samo vjetar Najprije bih prokomentarisao izdanje o kojem je rije a to je Izdava ko knji arsko poduze e Mladost Zagreb 1977 Smatram da su apsolutne sve knjige tampane pod imenom ovoga nakladnika apsolutni pogodak za itaoce jer upravo Mladost kao nakladnik uz svoje ime nosi jako dugu historiju koja se razvija jo od davne 1947 godine odmah nakon II svjetskog rata da bi se deset godina nakon toga reorganiziralo i spojilo sa tada velikim Zagreba kim knji arskim poduze em potomkom centralizirane i kratko ivu e Narodne knjige Odmah po ujedinjenju i nakon kratkog imena Zagreb preimenovano je u Mladost koju su svi zvali Nova Mladost jer je prvenstveno bila namjenjena dje ijoj i omladinskoj publici To bi bile neke kratke crte koje opisuju Mladost kao uvenog nakladnika i kako bi onaj koji spominje to ime automatski stvorio uvid o kakvom gigantu na prostoru biv e Jugoslavije je bilo rije kada se naravno radi o ovome biznisu o kojemu govorimo Knjiga je tampana 1977 godine u tada njem Zagrebu u tvrdome povezu i sa injena je iz dva dijela drugi dio nosi ne to manji broj stranica od prvoga Krenimo sada na analizu onoga to je proisteklo iz Simmelovog pera Simmel naslovom Odgovor zna samo vjetar donosi jednu stra nu njema ko francusku akcionu dramu uz ne to elemenata misterije koja je kao takva sveprisutna ali naravno nije i previ e nametnuta U prologu pri e najprije upoznajemo Angelu jednu od protagonista ovoga romana i njenog partnera i suradnika njemca Roberta Lucasa Iskrcavanjem u Cape de Antibesu i posje ivanjem uvenog Eden Roca radnja zapo inje i beskrajno plovi svojim tokom Lucas i Angela upravo u tome mjestu susre u i slavnoga papagaja koji sam sebe naziva Marcel ali Angela se nakon svih de avanja ne sje a istoga nisam siguran da li je u pitanju jedan od gafova u rukopisu Simmela ili je jednostavno zamislio taj detalj kao neku vrstu prinudnog zaborava koji je uzrokovan takvim spletom okolnosti o kojima je ovdje rije ali u svakom slu aju detalj kao detalj sam po sebi dosta je zanimljiv No osvrnimo se sada na uvodnu re enicu kojom otpo inje ovaj roman izuzev i naravno ovaj dio o kojem je bilo rije a koji apsolutno ne spada u sadr aj prve knjige Krajem tjedna Engleska e osloboditi funtu rekao je Gustav Brandeburg Osloba anje Engleske funte zapravo bi automatski moralo zna iti i pad same funte a ova re enica govori nam mo da i mnogo vi e od prikazanog prije svega za mene zna ila je uvod u prljave monetarne igre popra ene bankarskim transakcijama dalo se naslutiti dok druga stvar neumitno sa sobom nosi pitanje ko je zapravo upleten u takvu vrstu afere i ta ona predstavlja za na e protagoniste na koji na in su konektirani sa takvim slu ajem U razgovoru Brandeburga i Lucasa saznajemo ta je inicijalna kapsula i ta je zapravo pokrenulo cijeli slu aj valjalo bi ovdje navesti kako ve inskim dijelom radnja te e na prostoru Cannes a jer je on bio i posljednje prebivali te preminulog Hellmana Brandeburg se povjerava Lucasu i priznaje da u ivotu nije vidio takvoga ovjeka kao to je Hellman njegove karakterne crte povezuje najprije sa inertno u i lijenim na inom ivota dok sa druge strane uvodi ga u jedan novi zaplet koji e postati okosnica cijeloga romana i kompletne pri e o kojoj je ovdje rije Eksplozija jahte gospodina i bankara Hellmana pokrenula je zapravo itav niz doga aja koji e neprestano vrtjeti se u vrtlogu nedoumica i prljavih bankarskih zavjera zaista e biti potrebno mnogo vremena prije nego ovaj njema ko francuski duo odgonetne tko zapravo stoji iza takve igre Nakon prvoga dijela Lucas u kona nici odlazi u Cannes kako bi zajedno sa Angelom istra io eventualno umorstvo ili samoubojstvo obzirom da u po etku apsolutno nije bilo ustanovljeno o emu je ovdje zapravo rije Radnja zapravo te e na pomalo mozai an na in koji podsje a na sklapanje kockica jedna dolazi na drugu i formira se oblik Na veoma sli an na in istkao je Simmel svoju pri u i povezao je u odli nu krimi mozgalicu Preko itave plejade likova tu je komesar Rousell ministar vanjskih poslova Trellmont i jo nekolicina koja je upletena u itavu pri u Lucas zapravo pronalazi put do djelimi nog rje enja zagonetke o ubistvu i pronevjeri novca gospodina Hellmana Da stvar bude bolja u igri je ljubavna afera koja se vezuje za njega i njegovu ljubavnicu Angelu dok istovremeno u njegovom li nom braku bijesni apsolutni rat koji u kona nici egzaltira dosta brutalnim la nim pismima poslanim od strane njegove supruge Karin upravo Angeli Delpierre ali taj spor biva rije en ne to kasnije kada ovaj par ponovno pronalazi svoju sre u Ono to mi se posebice svidjelo u Simmelovom stilu pisanja jesu mo da i kratke re enice koje ponekada eksplodiraju dosta zanimljivim dijalozima me u likovima i naravno mno tvo detalja kojima je tako vrijedno opisao svaku situaciju i predstavljeni in ovdje bih izdvojio recimo magnetofonske trake i razgovore koji su tako maestralno razra eni da su me mahom podsjetili na neki dosta dobar krimi film u kojem pa nju dr e upravo ovakvi detalji Simmel u vi e navrata pomalo naivno nudi i nekolicinu dosta bizarnih scena kao to je ona sa dva bogalja i prosjaka koji nosi razli ite natpise jedan se ti e poznatog francuskog kina dok je drugi pomalo proro ki i ka e da je svim gre nicima do lo vrijeme da se pokaju i zaista nisam siguran da li je takvim momentima Simmel htio zapravo naglasiti mogu i preokret de avanja twist ili ne to tome sli no jer takvih momenata zapravo i nema ba mnogo ali jako su upe atljivi ali u svakom slu aju dosta su etiketirani i kao takvi zanimljivi Koji je onda bio epilog cijele pri e o Lucasovoj potrazi za rje enjem zagonetke On uz pomo odre enih suradnika pronalazi rje enje koje je skriveno u tajnovitim razgovorima bankarskih slu benika i samog Hellmana gdje se otkriva njegovo priznanje vezano za bankarsku pronevjeru ogromne koli ine novca ili da budem precizniji ne to ve i gubitak prouzrokovan padom vrijednosti devalvacije engleske monete tokom itanja valjalo bi biti oprezan pa shvatiti kako zapravo Njemci uz pomo svojih maraka kupuju englesku funtu po ni im vrijednostima koje strahovito brzu rastu Lucas uspjeva u kona nici raskrinkati itavu aferu skrivenu iza Hellmanovog zastora i pronalazi zapravo na in da prisvoji ogromnu koli inu novca i za samoga sebe on ucjenjuje Brilijantnu Hildu Hellmanovu sestru i od nje zahtjeva uredno ispla ivanje ogromne sume kako bi se prikrila njena sramota i sramote cijele porodice koja je pod krinkom pronevjere Stvari zapravo postaju lo e po Roberta prilikom primopredaje novca poslan je jedan od profesionalaca koji e ga likvidirati a za kojega se ispostavlja da je bio zapravo jedan od unutarnjih igra a cijele afere jedan od onih koji su sura ivali sa Lucasom i koji su imali namjeru da sabotiraju njegove poteze i na taj na in Lucas zavr ava svoju pri u pomalo lascivnim tonom pri aju i doga aje koji se vezuju za njegove trenutke klini ke smrti a u kojima on pro ivljava eljeni ivot sa voljenom Angelom Delpierr prelaze i raznorazne krajolike i predjele o kojima su skupa samo sanjali No on igrom slu aja ipak ostaje iv i pri a nakon svega prelazi u svoj vrhunac i egzaltira njegovim samoubojstvom dok voljena Angela odlazi u vje na lovi ta pod velom tuge i zaborava njena smrt predstavljena je prometnom nesre om tokom koje je Lucas ranjen Lucas na kraju za sobom ostavlja pismo i priznanje u kojem tra i razotkrivanje istine pred francuskom vladom i izno enje dokaza interpolu Stvar na vrhuncu ostaje jako misteriozna jer dvije omotnice koje Lucas zahtjeva da budu otkrivene a u kojima su dokazi potrebni za razotkrivanje zapravo vi e se ne nalaze u predvi enom sefu nakon njegova otvaranja Kona nicu ove pri e zaklju i u i sam rekav i kako mi je bila ast dru iti se sa piscem kao to je Johannes Mario Simmel koji je u potpunosti uspio zaokupiti svu moju pa nju i zaintrigirati me za daljnje itanje njegovih djela