PDF or EPUB Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina AUTHOR Mladen Dolar – dugisits.co.za


Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina

Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina Free read è 0 Redpostavk družboslovnih znanosti skozi metodološke probleme arheologije vednosti dalje skozi kasnejši projekt zgodovine seksualnosti skozi novo osvetlitev razsvetljenstva in nazadnje skozi analizo političnih implikacij njegove teorije Posebn.

Download Õ PDF, DOC, TXT or eBook Á Mladen Dolar

Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina Free read è 0 Knjiga Kralju odsekati glavo podaja strnjen in pregleden uvod v Foucaultovo delo skozi vsa njegova obdobja Pelje nas skozi pionirske preboje na področju zgodovine institucij in analize njihovih osnovnih mehanizmov skozi pretres epistemoloških p.

Mladen Dolar Á 0 Summary

Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina Free read è 0 O pozornost namenja kritiki psihoanalize in problematični umestitvi njegovega dela v splošni tok strukturalizma in poststrukturalizma – oznak ki se jih je Foucault sam na vso moč otepal Dolar pokaže kako nas Foucaultova dediščina zavezuje.

  • 141
  • Kralju odsekati glavo Foucaultova dediščina
  • Mladen Dolar
  • Slovenian
  • 05 March 2020
  • null