PDF EPUB Det ordnar sig Teorier om organisation och kön author Anna Wahl – dugisits.co.za

  • Paperback
  • 283
  • Det ordnar sig Teorier om organisation och kön
  • Anna Wahl
  • Swedish
  • 18 February 2020
  • null

Anna Wahl Ê 0 REVIEW

REVIEW Det ordnar sig Teorier om organisation och kön 100 Anna Wahl Ê 0 REVIEW Det avslutande kapitlet presenteras en samlad teori om organisation och könBoken riktar sig såväl till studenter i bla ekonomi statsvetenskap sociologi antropologi psykologi och genusvetenskap som till chefer personal ansvariga jämställdhetshandläggare och andra som arbetar med förändring och utbildning i organisationer Boken är skriven av fyra forskare i gruppen Fosfor vid avdelningen Genus organisation och ledning Institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskol.

SUMMARY Det ordnar sig Teorier om organisation och kön

Det ordnar sig Teorier om organisation och kön

REVIEW Det ordnar sig Teorier om organisation och kön 100 Anna Wahl Ê 0 REVIEW Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och kön I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön generellt och om organisationsteorier med könsperspektiv Det är också en bok som betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället Boken har fyra teman struktur kultur ledarskap jämställdhet och mångfald Ett praktikfall exemplifierar resonemangen i de olika kapitlen Bokens innehåll anknyter till titeln Det ordnar sig på flera olika sä.

READ ☆ PDF, DOC, TXT or eBook Ê Anna Wahl

REVIEW Det ordnar sig Teorier om organisation och kön 100 Anna Wahl Ê 0 REVIEW Tt genom att beskriva allt ifrån hur kön ordnas i organisationer till hur såväl positiva som negativa attityder till organisatorisk förändring kommer till uttryckDet ordnar sig som publicerades första gången 2001 har varit en populär lärobok på universitet och i andra utbildningar i arbetslivet Den nya utgåvan har uppdaterats i alla delar med ny forskning nya kapitel om kultur jämställdhet och mångfald samt ett avsnitt om entreprenörskap Diskussionen om makt och förändring har utökats och i.